PIT-36 – e-Deklaracje i UPO

Strona główna/ PIT-36 – e-Deklaracje i UPO

UPO – wszystko o Urzędowym Poświadczeniu Odbioru

Jak dowiedziałeś się we wcześniejszych artykułach na tej stronie, możesz złożyć swój UPO jest konieczne jako dowód złożenia PIT. Sprawdź jak pobrać UPO po wysłaniu e-deklaracji w darmowym programie PIT Format 2023 formularz podatkowy PIT-36 bez wychodzenia z domu, wygodnie wysyłając go bezpośrednio do Ministerstwa Finansów przez system e-Deklaracje. Obsługę tego systemu zapewnia każdy dobry program PIT 2023. Urzędowe Poświadczenie Odbioru to dane elektroniczne dołączone do dokumentu elektronicznego doręczonego podmiotowi publicznemu lub też dane elektroniczne połączone z tym dokumentem w taki sposób, ze jakakolwiek późniejsza zmiana dokonana w tym dokumencie jest rozpoznawalna. Istotne jest także spełnienie kryterium, aby dane określały:

  • Podmiot publiczny, któremu doręczono dokument elektroniczny,
  • Datę i godzinę doręczenia dokumentu elektronicznego, rozumiane jako data oraz czas wprowadzenia, bądź też przeniesienia tego dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego tegoż podmiotu publicznego
  • Datę i godzinę wytworzenia danego urzędowego poświadczenia odbioru

Weryfikacja tożsamości

Aby złożyć e-Deklarację, masz dwie opcje potwierdzenia swojej tożsamości w procesie składania PIT-ów. Możesz dokonać weryfikacji przez kwalifikowany podpis elektroniczny, albo przez wprowadzenie do systemu danych weryfikacyjnych:

  • Numer NIP lub PESEL
  • Imię
  • Nazwisko
  • Data urodzenia
  • Kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składana jest e-Deklaracja
  • Jeśli w roku, z którego kwotę należy przepisać, podatnik nie składał zeznania podatkowego lub rocznych obliczeń podatku, podatnik powinien wskazać wartość „0” (zero).
Aktualna wtyczka e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Dobry program PIT z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, dostosowany do aktualnych wymagań fiskusa

Tylko UPO jest dowodem złożenia e-Deklaracji

W przypadku wysłania zeznania podatkowego przez system e-Deklaracje, UPO to jedyny dokument potwierdzający przyjęcie Twojej e-Deklaracji w Urzędzie. UPO możesz pobrać ze strony Ministerstwa Finansów oraz poprzez Twój darmowy program PIT 2023, z wbudowaną obsługą systemu e-Deklaracje. Urzędowe Poświadczenie Odbioru potwierdza przede wszystkim poprawność wysyłki Twojego rozliczenia rocznego – jest Twoim potwierdzeniem, że złożyłeś swój PIT roczny w terminie.

Najpierw numer referencyjny

Najpierw potrzebujesz odpowiedniego narzędzia, pobierz program PIT z:. www.pit-format.pl/rozlicz-darmowy-pit. Zanim będziesz mógł pobrać UPO, otrzymasz numer referencyjny. Stanowi on informację o wysłaniu druku deklaracji zeznania podatkowego drogą elektroniczną oraz o wpłynięciu informacji o tej wysyłce do systemu Ministerstwa Finansów, nie stanowi jednak jeszcze potwierdzenia, że Twój PIT został poprawnie wysłany, ponieważ może okazać się, że przesłana e-Deklaracja zawiera błędy formalne. Wówczas – po jej wysłaniu i odebraniu numeru referencyjnego, zamiast Urzędowego Poświadczenia Odbioru, otrzymasz komunikat informujący o błędzie.

Kiedy możesz pobrać UPO?

Po wypełnieniu swojego zeznania podatkowego i wysyłce do systemu e-Deklaracje, powinieneśNie wystarczy wysłać PIT 2023 przez e-Deklaracje – konieczne jest też pobranie UPO, jako dowodu złożenia rocznego zeznania podatkowego otrzymać numer referencyjny Twojej wysyłki. Numer ten otrzymasz bezpośrednio po wysłaniu swojego zeznania rocznego. Numer ten, w swoim działaniu przypomina numer sprawy w urzędzie i na jego podstawie generowane jest UPO. Po wysłaniu PIT-ów do Ministerstwa Finansów, w przypadku formalnie poprawnego zeznania, Twoje UPO będzie dostępne do pobrania w ciągu kilku, do kilkunastu godzin. Możliwość pobrania UPO istnieje, gdy widoczny będzie komunikat statusu e-Deklaracji o treści „200” – oznacza to poprawne przetworzenie dokumentu przez system Ministerstwa Finansów i możliwość wygenerowania Twojego Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Pobrane UPO warto następnie wydrukować i załączyć do swoich dokumentów, dzięki czemu będą one kompletne i w razie konieczności kontaktu z Urzędem Skarbowym, będziemy mogli powołać się na nasze złożone zeznanie PIT-36, właśnie dzięki UPO.